Przeczytaj tekst rozprawki która zawiera

Pobierz

Pamiętaj!. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama njaszczyk427 njaszczyk427 .. Wstęp powinien spełniać kilka funkcji: - wprowadzać czytelnika w problematykę, której dotyczyć będzie rozwinięcie - zachęcać do lektury całości wypracowaniaZgodnie z zasadami komponowania rozprawki we wstępie powinna zostać wprowadzona teza, której słuszności będziesz dowodzić w dalszej części pracy.. Sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej 2 podanych utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej odnoszącej się do załączonego tekstu.. C. Wyjaśnij motywy (dlaczego?).. Przepisz do zeszytu drugą zwrotkę.. być na temat, pochodzić z życia i odnosić się do wiersza.. Zastosuj taką kompozycję pracy, która najlepiej zobrazuje twój tok myślenia.1.. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co oznacza być dobrym człowiekiem.. Teza to twierdzenie, które będziesz uzasadniać w pracy.Proszę sformułować temat rozprawki, a tekst, który znajduje się poniżej, zapisać ODRĘCZNIE w zeszycie.. 12 PUNKTÓW!. Grzegorz Leszczyński, Wielkie małe książki Nazwisko w nazwisko, same tuzy2.. TYLKO PUNKT A PROSZĘ, NA TERAZ!. B. Wypisz dowody (co o tym świadczy?).. Musisz napisać wypracowanie tylko na jeden z podanych tematów: temat 1. lub temat 2.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej..

5.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Przeanalizuj budowę argumentu.. Zapisz notatkę.. OdwołajCiebie (przeczytaj je dokładnie), zazwyczaj piszesz pracę w wymienionych formach.. Pamiętaj, że jeśli nie widzisz interesującego Cię tematu wypracowania, to możesz skorzystać z powyższej wyszukiwarki treści.Rozprawka składa się ze: 1.. OdwołajW przypadku rozprawki zdający powinien odwołać się do załączonego fragmentu tekstu oraz innych tekstów.. Rozwinięcia (argumentów) 3.. Wstępu (tezy) 2.. Przeczytaj uważnie w temacie, skąd czerpać argumenty - z tekstów dołączonych do arkusza, z literatury, historii, filmu, sztuki czy własnych doświadczeń.. Czas trwania tej części to 180 minut.. Czuli wzburzenie i pustkę, jakby się coś urwało, skończyło, uleciało.Dobrą rozprawkę porównam do rozpędzonego pociągu, który jadąc po wyznaczonym torze, rozjeżdża argumentami potencjalnego przeciwnika.. Podkreśl zdanie, które może być tezą.. Byli poruszeni1 w najwyższym stopniu.. Wiozą one argumenty i przykłady.Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.-11. ten fragment zawiera przenośnię.. Zadanie 1.. * Jak to wygląda w praktyce: 1.. Zapoznaj się z naszymi propozycjami wypracowań z różnych przedmiotów i zwróć uwagę na to, że te najbardziej interesujące możesz dodawać do swojej listy ulubionych prac.. Jeśli użyjesz dwóch argumentów, skorzystaj z pkt 1. i 3..

Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 15 stron.

ROZPRAWKA, czyli jak to uzasadnisz?. Temat rozprawki może wtedy przybrać taką formę jak na przykład "Wykaż na podstawie wybranych dzieł literatury, że człowiek jest istotą społeczną";Następna.. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko i je uzasadnisz.. Jest to więc forma wypowiedzi, która mimo retorycznego zrygoryzowania umożliwia swobodne kształtowanie wywodu.SŁOWNICTWO DO ROZPRAWKI: Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest… - Celem tej pracy jest……… - Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…(np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy) - Proponuję najpierw rozważyć, czym jest ………zawierać pogłębienie i przykład.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. Artyści chętnie poRozprawki można podzielić na kilka rodzajów, od których będzie następnie zależeć ich budowa.. Afisz… Co za afisz!. Aby prawidłowo rozwiązać test, powinieneś: • uważnie przeczytać teksty i polecenia,Przeczytaj uważnie teksty, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi.. Wstęp W tej części rozprawki stawiamy tezę lub (jeżeli temat pracy ma formę pytania) mamy wybór pomiędzy tezą na TAK i na NIE.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi..

Lokomotywa zawiera tezę, której chcesz bronić.

Naj-drobniejsza rólka.Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.. Przeczytaj tekst rozprawki, która zawiera odpowiedź na pytanie postawione w temacie i wykonaj zadania.. Przeczytaj uważnie temat.. Sformułuj tezę lub hipotezę interpretacyjną.. Do niej doczepione są wagony.. Rozprawka jest formą wypowiedzi pisemnej, w której piszący prezentuje stanowisko wobec określonego zagadnienia i uzasadnia je.Rozprawka jest wypowiedzią o skonwencjonalizowanej, trójdzielnej budowie, na którą składają się: - wstęp - rozwinięcie - zakończenie.. Aleksander Kamiński KAMIENIE NA SZANIEC Rudy został aresztowany o świcie, a już około godziny siódmej alarmowo zwoływali się jego przyjaciele.. 7Jest to rodzaj rozprawki, która we wstępie zawiera tezę zgodną z punktem widzenia autora rozprawki.. być na temat, rzeczowy, logiczny.. Zawiera on zadania o zróżnicowanym stopniu trudności.. W tym celu wykonaj w zeszycie poniższe zadania.. Rozprawka , jak każda dłuższa wypowiedż, ma trójdzielną budowę.. Wstęp: Temat……………………….należy do jednych z wielu problemów ludzkości.. Brak wskazówek w poleceniu pozwala na wybór koncepcji interpretacyjnej, zgodnej z tekstem - możesz przedstawić własny pomysł na odczytanie wiersza.. Temat 1.. A. Wypisz argument (co stwierdza autor tekstu?)..

Arkusz zawiera teksty liczące więcej niż 250 wyrazów.

Odwołaj się do fraszki Jana Kochanowskiego O żywocie ludzkim oraz do innego wybranego przez siebie utworu literackiego.. Układ graficzny CKE 2018 Czas pracy może być przedłużony zgodnie z przyznanym dostosowaniem.4.. W tym wierszu mamy do czynienia z liryką zwrotu do adresata.. Zawiera 2 tematy.. Przykładowe rozwiązanie:A.. Los uderzył2 w kogoś specjalnie im bliskiego.. Przykłady sytuacji zaczerpniętych z podanych lektur:Dowodu dostarcza nam Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Schematy rozprawek).. Poziom rozszerzony z języka polskiego nie jest obowiązkowy.. Zakończenia (potwierdzenia tezy) *TEZA - zdanie twierdzące, co do którego należy podać argumenty.. Napisz rozprawkę, w której rozważysz podany temat.. PRZYKŁADY 1 Oto kilka przykładów wstępu do rozprawki na temat: Czy twoim zdaniem powiedzenie "siedź w kącie, a znajdą cię" jest dobrym mottem życiowym?. Rozwijamy zdaniami.Schemat globalnej organizacji tekstu rozprawki zawiera stałe elementy - teza/hipoteza, argumenty, potwierdzające je przykłady, wnioski; poszczególne jego części mogą jednak być uporządkowane w różny sposób.. Dalsza część pracy zawiera argumenty, które tę tezę potwierdzają - mogą to być argumenty za lub argumenty przeciw.Schemat rozprawki 1.. Innym pytaniem, które może pojawić się przy tym zagadnieniu, jest to, czy istnieją w życiu sytuacje, kiedy na zmiany na lepsze jest już za późno.Test, który masz przed sobą, ma na celu sprawdzenie Twoich wiadomości i umiejętności polonistycznych objętych programem nauczania w klasach I- III.. Czytaj uważnie teksty, a następnie wykonuj wszystkie zadania umieszczone pod nimi.. Bilety na premierę "Rozmaitości" rozchwytane na kil-ka dni naprzód, licytowane.. Zakończenie powinno zawierać.. hipotezę, argumenty, elementy o charakterze refleksyjnym.Przeczytaj wiersz ze str.346.. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój PESEL i kod.. Rozprawka uzasadniająca: osoba pisząca musi odnieść się do z góry założonej tezy i uzasadnić jej prawdziwość.. Napisz, jaki wymieniono wniosek końcowy argumentu (co wynika z przedstawionych powyżej elementów?Podejmij decyzję, na który temat napiszesz wypracowanie.. Podmiot liryczny zwraca się do ludzi z apelem o pokój.Przeczytaj tekst.. Ziemia jest tu ukazana jako dom, skoro niebo jest jej dachem.. Zaznacz słowa lub frazy klucze.. Czy szczęśliwym jest ten człowiek, który daje szczęście innym?. Praca musi zawierać co najmniej 300 słów.Do czego możemy porównać życie człowieka?. Używaj sformułowań charakterystycznych dla rozprawki - podkreślaj własne zdanie, przywołuj odpowiednio kolejne argumenty.. Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt