Napisz pytania w czasie present continuous następnie napisz krótkie odpowiedzi

Pobierz

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Domek3010 Domek3010 07.11.2019 Język angielski Liceum/Technikum rozwiązane Napisz pytania w czasie present i continuous.. Dodaj.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: uzupełnij pytania wyrazami z ramki w czasie present continuous luba bresent simple następnie napisz krótkie odpowiedzi Wpisz do, does, don't lub doesn't (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi) Przepisz zdania, używając she lub he (3 os. Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple (pytania szczegółowe .Past Continuous: konstrukcja pytania.. 1 - wybrać czasownik poprawnie uzupełniający pytania i dopasować odpowiedzi podane niżej.. Zastosuj czasowniki z ramki.Uzupełnij pytania właściwą formą czasowników z ramki w czasie present simple lub present continuous.. pozostałe zakładki: Past Continuous: budowa.. Nie robiłam niczego ważnego, kiedy zadzwoniłeś.. W poprzedniej zakładce opisaliśmy jak zbudowany jest czas teraźniejszy Present Continuous, teraz rozwiniemy naszą wiedzę o tworzenie pytań i przeczeń w tym czasie.. pytania w Present Continuous.. x. Question from @RoxRon - Gimnazjum - Język angielski1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulPytania i krotkie odpowiedzi.Wpisz do, does, don't lub doesn't (pytania, przeczenia, krotkie odpowiedzi) Przepisz zdania, uzywajac she lub he (3 os. Utworz pytania z podanych wyrazow w czasie Present Simple (pytania szczegolowe) Wybierz poprawna odpowiedz (przeczenia, zdaniaUzupełnij zdania poprawną formą czasowników w nawiasach.Użyj czasu Present..

Następnie napisz krótkie odpowiedzi.

Popraw nieprawdziwe zdania; Popatrz na obrazek.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Angielski Present Simple Pytania.. (go) obok jest ptaszek … poniżej.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Wystarczy więc przestawić szyk zdania - zamienić miejscami podmiot i czasownik posiłkowy.Link do rozdziału: Continuous - budowa, końcówki - zdania twierdzące, przeczące i pytania Leave a Comment / Czasy , Gramatyka / By Krystian Zdania w tym czasie tworzy się wyjątkowo prosto, gdyż wystarcza odmienić czasownik "to be" dla danej osoby i dodać końcówkę "ing" do czasownika.Krótką odpowiedź na takie pytanie tworzymy następująco: yes/no na początku + osoba wyrażona zaimkiem + have/has np. Uzupełnij pytania w czasie present continous.Zastosuj czasowniki z ramki.Różnice w krótkich odpowiedziach w czasie Past Continuous zasadniczo wynikają z osoby jaka jest użyta w pytaniu.. Ćw.2 str.83 Uzupełnij w zeszycie pytania w czasie present perfect, a następnie napisz odpowiedzi twierdzące lub .103 - Napisz pytania w czasie Present Continuous używając podanych wyrazów.. Zapisz je w zeszycie.. Adam czyta ciekawą książkę.ostatnia aktualizacja: 10 maj 2019.. Użyj some, any, a,.. Kim jest Beefeaters odpowiedź po polskuAby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator.Napisz pytania w czasie present continuous 2015-05-12 18:59:40 Jak się tworzy zdania, przeczenia i pytania w czasie Present Perfect..

...Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz pytania w czasie present i continuous.. Zdanie twierdzące.. W czasie Present Continuous naszym czasownikiem posiłkowym jest odpowiednio odmieniona forma to be.Utwórz pytania z podanych wyrazów (pytania szczegółowe) Forma czasownika w 3. osobie l.p.. W czasie Past Continuous czasownikiem posiłkowym, którego używamy do konstrukcji pytania jest odpowiednio odmieniona forma to be w czasie przeszłym (czyli was lub were).. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. Forma czasownika w 3. osobie l.p.. Past Continuous: zastosowanie.. Klasa 3 Klasa 4 Angielski.. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.5.2020 (2:00)Ułuż i napisz w zeszycie pytania w czasie present continuous.Potem dopisz krótkie odpowiedzi twierdzące lub.. Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam.. ( w czasie present simple) Zad.3- napiszcie pytania i krótkie odpowiedzi w czasie present simple(używając do lub does) tak jak w przykładzie.. Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:Uzupełnij pytania w czasie present continuous Zastosuj podane czasowniki.Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. wg Monikac.Wpisz do, does, don't lub doesn't (pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi) Przepisz zdania, używając she lub he (3 os. Utwórz pytania z podanych wyrazów w czasie Present Simple (pytania szczegółowe) Wybierz poprawną odpowiedź (przeczenia, zdania twierdzące) Utwórz pytania; Uzupełnij zdania; Przeczenie - uzupełnij zdaniaZad.2- uzupełnijcie zdania tak jak w przykładzie..

» Past Continuous: pytania i przeczenia.

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.9.2017 (6:19) - przydatność: 45% - głosów: 20.. No, I wasn't.Uzupełnij pytania we właściwej formie czasu present continuous następnie napisz kótkie odpowiedzi 1 ----- Gemma-----(wave) to the ice cream seller ?Zdania pytające w Present Perfect tworzymy w następujący sposób: Have I, You Has he, she, it + past participle (imiesłów bierny) Have we, you, they Krótkie odpowiedzi na pytania w czasie present perfect tworzymy w następujący sposób: Yes, I/you have.. (every day) - każdego (każdego dnia) *Te okoliczniki czasu występują w zdaniu po podmiocie.. przeczące.. Yes, I have /No , she hasn't Ćw.1 str.83 Posortuj wyrazy i utwórz pytania.. 2012-12-12 18:50:46 Angielski- pytania w czasie present continuous do podanych odpowiedzi 2010-09-27 21:32:16 Napisz zdania twierdzące i pytające, używając czasu present continuous .Pytania i odpowiedzi w czasie Present Continuous.. Jeśli w zdaniu jest użyty czasownik "to be" okolicznik czasu stosujemy po nim.. She is always late - Zawsze się spóźnia.. 2 -zbudować pytania z czasownikiem to be w czasie past simple ( was/were) korzystając z podanych elementów, udzielić krótkich odpowiedzi na pytania na podstawie symboli.. Present simple - pytania ogólne/odpowiedzi Koło fortuny..

Dopisz krótkie odpowiedzi na podstawie komiksu.

- Ona zawsze opowiada zabawne historie.. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tworzyć krótkie odpowiedzi w czasie Past Continuous.. we/you/they have.Następnie napisz krutkie odpowiedzi, 1 _____Amy_____ to school?. Zad.4- patrząc na obrazki napiszcie zdania twierdzące lub przeczenia( w czasie present continuous) tak jak w przykładzie.Zadania w ćwiczeniach: str.55 zad.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Uzupełnij pytania w czasie present continuous.. Sometimes i every wystepują na końcu zdania.Ułóż i zapisz w zeszycie pytania w czasie present continous, następnie napisz krótkie odpowiedzi you/do/a test ?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt