Napisz wzory wodorotlenków

Pobierz

Nauki.PanBelfer TEACHER.. Wzór ogólny wodorotlenków możemy zapisać w sposób następujący: Grupa wodorotlenowa OH ma zawsze wartościowość I, a zatem n przyjmuje wartość wartościowości metalu, który tworzy dany wodorotlenek.Wodorotlenki .. Napisz równania reakcji otrzymywania (dwoma metodami): wodorotlenku wapnia,Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: a) wodorotlenek rtęci (II) b) wodorotlenek manganu (II) c) wodorotlenek chromu (III) d) wodorotlenek ołowiu (IV) e) wodorotlenek bizmutu (III) f) wodorotlenek miedzi (I) +0 pkt.. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia, wodorotlenku żelaza (III), wodorotlenku glinu, wodorotlenku sodu, wodorotlenku miedzi (II) 2.. SearchNapisz wzory lub nazwy wodorotlenków (nad metalami i grupą wodorotlenkową zapisz wartościowość) Ba (OH) 2 - ………………………………………………………….. W 150 g wody rozpuszczono 10 g wodorotlenku sodu.. Zapytaj.onet.pl.KOH - wodorotlenek potasu.. Dowiedz się więcej na to związki chemiczne zbudowane z kationów metali i anionów wodorotlenkowych o wzorze ogólnym: M(OH) n. Wodorotlenki otrzymuje się jako efekt działania tlenków metali aktywnych (tlenków zasadowych) na wodę oraz niektórych metali na wodę.Wzór ogólny wodorotlenków ma postać: Mn(OH)n' gdzie: M - kation metalu, n - wartościowość kationu metalu równa liczbie anionów wodorotlenkowychOtrzymywanie wodorotlenków..

Otrzymywanie wodorotlenków..Treść zadania.

…………………… - wodorotlenek niklu (II .Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach: wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2 wodorotlenek miedzi (I) - Cu(OH)2 wodorotlenek chromu (II) - Cr(OH)2 wodorotlenek cyny (IV) - Sn(OH)4 Zd.4 Określ wartościowość metali w poniższych wodorotlenkach: CsOH - Cs (I) Sr(OH)2 - Sr (II) Al(OH)3 - Al (III)Napisz wzory lub nazwy wodorotlenków (nad metalami i grupą wodorotlenkową zapisz wartościowość) Ba(OH) 2 - ………………………………………………………… Fe(OH) 2 - ………………………………………………………… AgOH -………………………………………………………….2) Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku miedzi (II), wodorotlenku glinu wodorotlenku potasu, wodorotlenku wapnia.. 19.05.2013 o 18:10 rozwiązań: 1.. 4) Napisz jak zmienia się moc zasad w grupach i okresach.Wodorotlenki to związki, w skład których wchodzi atom metalu oraz jedna bądź kilka grup wodorotlenowych.. Cu (OH)2 - wodorotlenek miedzi.. Odpowiedz.. Autor: ola222 Dodano: 22.11.2010 (17:27) Napisz wzory sumaryczne ( a ) i nazwy wodorotlenków (b) a) wodorotlenek litu - .. wodorotlenek chromu (III) - .. wodorotlenek ołowiu (II) - .. wodorotlenek ołowiu (IV) - .Napisz wzory wodorotlenków,ich nazwy oraz podaj gdzie są wykorzystane.. Proszę czekać.. 1 ocena Najlepsza odp: 100%..

Zapisz nazwy podanych wodorotlenków: Al(OH) 3 Ca(OH) 2 5.

6.Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków .. a) wodorotlenek cyny (4) b) wodorotlenek żelaza (3) c) wodorotlenek miedzi (2) d wodorotlenek glinu.. Hg (OH)2 Mn (OH)2 Cr (OH)3 Pb (OH)4 Bi (OH)3 CaOH.Wodorotlenki - wzory sumaryczne i strukturalne.. 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 Na2O + H2O = 2NaOH 2K + 2H2O = 2KaOH + H2 K2O + H2O = 2KOH Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 CaO + H2O = Ca(OH)2 MgO + H2O = Mg(OH)2 CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: 1.. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu.. Ca (OH)2 - wodorotlenek wapnia.. Wodorotlenek sodu NaOH ----- wzor sumaryczny Na--O--H ----- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa.. Odpowiedz.. Mg (OH)2 - wodorotlenek magnezu.Nazwa Wzór sumaryczny : Wodorotlenek sodu Wodorotlenek wapnia Wodorotlenek miedzi(I)Napisz po 5 wzorow wodorotlenkow dobrze rospuszczalnych i praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt