Wyjaśnij jaką treść chciał przekazać autor plakatu i wskaż jakimi środkami posłużył się w tym celu

Pobierz

Zastanów się, w jakim celu autor wykorzystuje ten zabieg.. Zadaj pytanie Wspieramy Twoją naukę z domu, dlatego, od teraz do odwołania, masz nielimitowany dostęp .Wykonaj polecenia na podstawie plakatów.. Dla chętnych Zapoznaj sie z plakatem i odpowiedz na dwa pytania: 1.. 0-3 p. Zapoznaj się z treścią ulotki wydanej w trakcie strajków w grudniu 1970 r., a następnie wykonaj polecenia.. Również ojciec Marcina chciał, by syn.. Okazuje do bólu okrutne losy, których bohaterami nie są mężczyźni, lecz kobiety, które czekają na ich powrót każdego dnia.Opisz scenę przedstawioną na ilustracji.. (1)Jest to temat powtórzeniowy ,,Polska w czasach stalinizmu" Plakat przedstawia zgnębionego robotnika, który na swoich barkach dźwiga opasłego kapitalistę.. ALBO.. b) Podaj, jakiemu wydarzeniu towarzyszyło wydanie tego plakatu.. Wskaż przykłady działań, które były z nim zgodne Prosze na jutroa) Wyjaśnij, jakim celom propagandowym służył plakat.. Jaką rolę, według ciebie, odgrywa język.. Wykorzystaj podane w ramce pojęcia.. 7 Zapoznaj się z treścią ulotki wydanej w trakcie strajków w grudniu 1970 r., a następnie wykonaj polecenia.. a) Opisz scenę przedstawioną na plakacie.. Grupa A a) Rozstrzygnij, czy autor tekstu był zwolennikiem, czy przeciwnikiem władz komunistycznych.. W od Odpowiedź na zadanie z Historia 8Test Polska po II wojnie światowej Test podsumowujący rozdział IV Zapoznaj się z tekstem źródłowym a następnie wykonaj polecenia Spośród podanych wydarzeń wybierz…Zapoznaj sie z tekstem źródłowym ze strony 191 i odpowiedz na oba pytania..

Wyjaśnij jaką treść chciał przekazać autor plakatu i wskaż jakimi środkami posłużył się w tym celu.

Przedstaw swoje zdanie.. ojczystego języka.. W 1534 roku Michał Anioł opuścił Florencję i powrócił do Rzymu.Tam ówczesny papież, Klemens VII (Giulio de Medici), zlecił mu przerobienie ściany ołtarzowej Kaplicy Sykstyńskiej i namalowanie na niej ogromnego fresku przedstawiającego Sąd Ostateczny.W tym celu artysta musiał usunąć kilka cennych malowideł, między innymi freski namalowane .Zaloguj się z Facebook.. Opisz scenę przedstawioną na plakacie 2.. Polski plakat propagandowy nawoływał do walki z bolszewikami.. 6 Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniły się granice Polski na skutek II wojny światowej i powojennych traktatów.. uczył się polskiego.. b) Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu i wskaż jakimi środkami posłużył się w tym celu.. Na podstawie tekstu lektury dopisz epitety - wyrazy (najczęściej przymiotniki) będące określeniem rzeczownika, na przykład: ciepły wiatr oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. stukot kopyt bądź inne określenia.. O tym, jak bardzo był to ważny problem świadczy fakt, że zarówno we francuskiej Deklaracji Praw, jak i amerykańskiej Deklaracji niepodległości, wolność została uznana za jedno z podstawowych praw człowieka..

Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i wskaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.

Zanotuj w punktach, w jaki sposób dzisiaj można wyrażaćW czasach Oświecenia jedną z najczęściej dyskutowanych idei była idea wolności.. - Plakat wzywał młodych mężczyzn do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego i nieustępliwej obrony kraju (Polski, kobiet i dzieci) przed bolszewikami.. Przeczytaj uważnie pierwszy akapit i znajdź w nim personifikację.. Zadanie 3 ( .. / 2 pkt) Wyjaśnij, do jakich zmian wprowadzanych przez władze komunistyczne odnosi się .b) Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i wskaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.. Zaloguj się z Google.. Zadanie 81.. Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i wskaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.b) Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i wskaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.. a) Podaj nazwę oraz datę wydarzenia do którego odnoszą się plakaty.. b)Odpowiedz, do jakiej sytuacji nawiązuje napis: "Polska, ostatni pies ententy" na plakacie A. c)Wymień cele przyświecające tworzeniu tego typu plakatów podczas wojny.. b) Podaj, jakiemu wydarzeniu towarzyszyło wydanie tego plakatu.. Jej definicja, za.W notatce uwzględnij następujące informacje: w jakich latach obchodzono święto, jaka była jego oficjalna nazwa, jakie wydarzenie w ten sposób upamiętniano, jak wykorzystywała je komunistyczna propaganda i jak wyglądały coroczne obchody..

b) Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu i wskaż jakimi środkami posłużył się w tym celu.

.Zapoznaj się z plakatem propagandowym (podręcznik str. 178), a następnie wykonaj polecenia.. Utwór ma wymowę osobistą - podmiot liryczny można utożsamić z samym autorem .Uzupełnij w zeszycie tabelkę.. Poprawna odpowiedź Uzasadnij odpowiedź.Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniły się liczba i skład etniczny ludności P olski na skutek .. Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i w skaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.. Styl wiersza, jego podniosły charakter i ton wypowiedzi wydają się gwarantować mu duże powodzenie i realizację założonych celów.B.. Wydanie tego plakatu było związane z trwającą ofensywą bolszewicką generała .a) Wyjaśnij, jakim celom propagandowym służył plakat.. Wiersz Kazimierza Wierzyńskiego jest liryką bezpośrednią, a podmiot liryczny ujawnia się w formach osobowych czasowników oraz zaimkach osobowych ("mam", "mój", "jestem").. W imieniu dziewczynki opowiedz o miejscu, do którego się wprowadziła - kamienicy.Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i w skaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.. W tym celu skorzystaj z różnych dostępnych źródeł informacji.Kazimierz III Wielki (ur.30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) - najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach , ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim..

B. Wyjaśnij, jaką treść chciał przekazać autor plakatu, i wskaż, jakimi środkami posłużył się w tym celu.

Automatyczne logowanie Zakładając konto akceptujesz nasz regulaminsię w Towarzystwie Polskim, żeby nie zapomnieć swojego.. a) Opisz, co przedstawiono na plakacie b) Oceń, na ile trafne było hasło umieszczone na plakacie.. W historiografii jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski.. Kazimierz III Wielki unormował stosunki z królestwem Czech i .Przypomnij sobie, czym jest personifikacja oraz jakie funkcje pełni ten środek stylistyczny w tekście.. na ten temat w formie rozprawki.. 4 3 imię i nazwisko klasa data 0-2 p. d) Opisz różnice w przedstawieniu czerwonoarmisty i .Autor poprzez wpływ na młode społeczeństwo chce wyprzeć stare obyczaje, zarwać z przeszłością i nadać nowatorski, progresywny pogląd w życiu całego narodu.. Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniły się liczba i skład etniczny ludności .Kazimierz Wierzyński - "Zielono mam w głowie" - analiza i interpretacja.. Zadanie 6.. Możesz znaleźć kilka funkcji, ale zgodnie z poleceniem wskaż tylko jedną.. Wyjaśnij, w jaki sposób zmieniły się granice P olski na skutek II w ojny św iatow ej i pow ojennych traktatów.. Celowo umieszczono na nim hasło związane z rodziną, aby pokazać, że zagrożenie dotyczyło każdego mieszkańca Polski.. w budowaniu tożsamości narodowej?. XIX XX XXI xixZamówienie i prace przygotowawcze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt