Sprawdzian wos samorząd terytorialny

Pobierz

2.Współpraca obywateli, którzy dążą do realizacji celów danej społeczności.. Jednostki samorządu terytorialnego są od siebie niezależne i wykonują odrębne zadania.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.Samorząd terytorialny w Polsce" Statystyki zestawu: Ocena: 7 Zagłosowało: 63 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: Weronika Adamowicz (wynik: 100 %) Gosia Hercog (Kapela) (wynik: 89 %) Joanna MAZUR (Dutka) (wynik: 62 %) Ola Gredka .Samorząd terytorialny składa się z ogółu osób zamieszkujących na obszarze danej jednostki terytorialnej.. Seria: Dziś i jutro / Gimnazjum / Wiedza o społeczeństwie.. Samorząd terytorialny w okresie międzywojennym () Dolska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej w sytu-• acji, gdy na jej ziemiach znajdowały się co najmniej trzy pod­ stawowe typy samorządu terytorialnego, z dodatkowymi lokalny­ mi odmianami.Samorząd terytorialny jest ogniwem łączącym płaszczyznę działań społeczno-politycznych i ekonomicznych w procesie demokratyzacji życia kulturowego.. Jest to forma zbiorowości lokalnej, której zadaniem jest realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców.. Sprawia to, że wola mieszkańców danej jednostki samorządowej nie jest jedynym źródłem władzy organów stanowiących samorząd.WosTutaj poćwiczysz umiejętność wskazywania województw na mapie: niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Samorząd terytorialny jest zatem niezależny od administracji rządowej..

1.Jednostka samorządu terytorialnego.

Przedstawienie: struktury organizacyjnej gminy (organy gminy), zasad wyboru organów gminy,Krzyżówka z Wos-u.. Wejście na stronę sprawdziany.net jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika bez zastrzeżeń i ograniczeń postanowień Regulaminu .Samorząd terytorialny (gminy,województwa, powiatu) Samorządy specjalne( adwokacki,lekarski,rolników) inne samorządy ( uczniów ,działkowców,mieszkańców)Nieprzypadkowo samorząd terytorialny postrzegany jest jako jeden z mierników demokracji poszczególnych narodów, a Polska na samym początku odbudowy państwa demokratycznego, tj. już 8 marca 1990 roku reaktywowała samorząd terytorialny na swym terytorium.. Zaloguj się, by mieć dostęp do zasobów.. 6.samorząd terytorialny, gmina, organ wykonawczy i organ uchwałodawczy (stanowiąco-kontrolny w gminie), rada gminy, rada miejska, rada miasta, wójt, burmistrz, prezydent, e-urząd, budżet gminy.. Samorząd terytorialny łączy ludzi: a) żyjących na określonym obszarze b) mieszkających na wsiWOS \ Ustrój Samorządu Terytorialnego wszystkie 3 grupy; Ustrój Samorządu Terytorialnego wszystkie 3 grupy, test z WOSu Materiał sporządzony na podstawie slajdów.Start studying WOS sprawdzian samorząd terytorialny (II).. W Polsce od 1999r.. W rozpoznawaniu instytucji samorządu terytorialnego wyodrębnia się, jako podstawowe jego funkcje: 1. polityczną, 2. społeczną, 3. gospodarczą, 4. kulturową.SAMORZAD TERYTORALNY W POLSCE -OKREŚLONY PRAWEM ZAKES KOMPETENCJI DO SAMODZIELNEGO DECYDOWANIA O WŁASNYCH SPRAWACH..

Jednostka samorządu terytorialnego...?

Podlega jedynie interwencji władzy centralnej w ograniczonym zakresie : nadzór nad samorządem sprawuje premier i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych - regionalne izby obrachunkowe.. SAMORZĄD TERYTORIALNY Zadanie 1. liczba pobrań: 3508 Nowa Era Sp.. Tagi: karty pracy.. Funkcjonuje we wszystkich państwach, opartych na systemach demokratycznych.Plik samorząd terytorialny sprawdzian wos.pdf na koncie użytkownika fuguzhiqu • Data dodania: 18 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawdziany dla ksiązki Dziś i jutro klasa 8 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania.. Specyficznym rodzajem samorządu są też: na wyższych uczelniach samorząd akademicki, a w szkołach- samorząd uczniowski.. Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.największą jednostką podziału terytorialnego: 16.. Podział terytorialny PolskiOrgany samorządu terytorialnego mają natomiast inny charakter i pełnią odmienne funkcje..

Na tej lekcji dowiem się, czym jest samorząd terytorialny.

Źródłem istnienia i odrębności samorządu terytorialnego jest jego pozytywne unormowanie prawne.. ,,20 lat samorzadu w Polsce" Co zmieniło ię w miastach dolnoslaskich po utwrzeniu samorzadu terytorialnego w Polsce w 1989 roku?. Zasada samorządności oznacza: zdolność grupy społecznej do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących problemów i spraw życia społecznego przekazanie coraz więcej spraw i problemów samorządom .a) 15 b) 16 c) 46 3) wybory samorządowe są przeprowadzane co a) 4 lata b) 5 lat c) 10 lat 4) Przekazanie części uprawnień samorządom przez władzę centralną to a) CENTRALIZACJA b) SAMORZĄD c) DECENTRALIZACJA 5) Organem uchwałodawczym w gminie jest a) burmistrz b) wójt c) rada gminy/miasta 6) ePUAP a) ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG .Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Plik 20..

Poznam struktury władzy samorządowej oraz sposoby jej wyboru.

Rozwiąż test na temat samorządu terytorialnego upewnij się, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie (WOS) pt. samorząd terytorialny.. Polska jest podzielona na: 15 województw 16 województw 17 województw: 17.. Nauczę się, na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości.. Samorząd terytorialny powstał zgodnie z zasadą centralizacji, czyli koncentracji władzy w rękach organów centralnych.. 32a) zarząd województwa b) prezydent województwa c) sejmik województwa 4) Na czym polega zasada decetralizacji?. 3.Rodzaj samorządu obejmujący samorządy zawodowe, gospodarcze i wyznaniowe.Film "Samorząd terytorialny" - karta pracy 22 kB.. Obok niego istnieją bowiem i funkcjonują samorządy zawodowe, gospodarcze czy religijne.. IV.Samorząd terytorialny- test Przygotuj się do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie (WOS).. Zdobywaj wiedzę z WOS-u.. Samorzad terytorialny w Polsce.doc na koncie użytkownika madziunia56 • folder Testy • Data dodania: 25 sty 2013Samorząd terytorialny w obecnej postaci - z podziałem na gminy, powiaty i województwa - istnieje w Polsce od 1999 r. Podstawę jego funkcjonowania stanowią dwie zasady: decentralizacji oraz pomocniczości (subsydiarności).. Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa .Dzieje samorządu terytorialnego w Polsce 2.1.. Samorząd terytorialny z definicji jest instytucja polityczna, która ma .Samorząd terytorialny - gmina, powiat, województwo.. Zgodnie z pierwszą regułą duża część zadań wobec obywateli jest zarezerwowana dla organów samorządu.Samorząd terytorialny nie jest jedynym rodzajem samorządu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt