Przeczytaj notatkę uzupełnij luki słowami z ramki

Pobierz

Ex.5/77 Wybierz właściwe odpowiedzi.. 2013-04-13 16:31:48 Uzupełnij tekst słowami ?. użyj odpowiedniej formy wyrazów z ramki.. Zawiera ona przypomnienie wiadomości nt. rzeczowników policzalnych i niepiliczalnych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki.. 1 ocena | na tak 0%.. Wybierz najlepszy tytuł dla opowiadania z ćwiczenia 2.. 2011-03-05 17:16:09; Uzupełnij tekst słowami z ramki .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ułóż zdania a-f z ćwiczenia 4 w odpowiedniej kolejności, tak aby .Otwórz podręcznik na str. 60 i 61.. Ex.6/77 Uzupełnij notatkę jednym słowem z ramki.. Polecenie: Posłuchaj nagrania i przeczytaj dialog.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. Ex.4/77 Połącz pojemniki z zawartością i podpisz obrazki.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Ex.2/76 Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Uzupełnij dialog w sklepie słowami z ramki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij zdania słowami z ramki.. Dla ułatwienia w tekście podano angielskie wyjaśnienie słówka, które trzeba wstawić w konkretną lukę.1 KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki..

2 Uzupełnij luki słowami z ramki.

DellaWell, I am not into football.przeczytaj poniższy dialog i uzupełnij luki (1-7) w tekście.. 3 Uzupełnij pytania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Wykonaj zad.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. e T-O-M F-L-Y-N-N. 5 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3, podając prawdziwe informacje o sobie.Uzupełnij luki (1-10) czasownikami podanymi w ramce.. Przeczytaj wirszyk.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2013-05-15 16:55:30Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. 3 Przeczytaj tekst, wybierz najlepszy tytuł.. 0 1 Odpowiedz.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. DadNapisz słowa z ramki pod właściwymi obrazkami.. 2013-04-13 16:31:48; Uzupełnij luki: 2011-12-08 17:31:37; uzupełnij luki?. Uwaga!. 2010-12-16 17:25:40; Przeczytaj tekst.. 2021-05-05 14:01:12; Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19; Uzupełnij podane zdania wyrazami z ramki.. Zapoznaj się bardzo uważnie z treścią ramki Grammar Sprint.. Niektóre słowa pozostaną niewykorzystane.. Wykonaj zadanie 6 ze strony 65 w podręczniku.. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.. W zadaniu podano trzy dodatkowe słowa, które nie pasują do żadnej luki..

Uzupełnij luki słowami z ramki.

Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple.. Uzupełnij zdania zgodnie z przykładem.Przeczytaj opowiadanie i uzupełnij luki słowami z ramki.. 5 Przeczytaj tekst ponownie i dopasuj początki zdań 1-6 do zakończeń a-f; Homework - praca domowa.. Sprawdź ich znaczenie w słowniczku (strona 69 w podręczniku lekcja 5.5).. Sporządź krótką notatkę na temat Koloseum.. Jaki stereotyp kariery (urzędniczej politycznej), zdaniem autora, funkcjonował w literaturze polskiej okresu międzywojennego?1.. Przeczytaj artykuł i uzupełnij luki słowami podanymi pod tekstem.. 1.Przeczytaj przykład.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Następnie uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników z ramki.. Uzupełnij stronę 46 w ćwiczeniach.Uzupełnij notatkę słowami i wyrażeniami z ramki.. Wpisz wyrażenia z ramki do tabeli: uprzywilejowanie szlachty kosztem mieszczaństwa i chłopstwa; rosnąca…Uzupelnij informacje o sobie odpowiedz na pytania zgodnie z prawda 1 How much water do you drink every day 2 how many sweets do you eat every week 3.przeczytaj notatke uzupelnij luki slowami z ramki.. Przeczytaj i uzupełnij tresc zadanianapisz pytanie i .przeczytaj notatke uzupelnij luki slowami z ramki Napisz notatkę o Indiach ( położenie , stolica, ludność, waluta, religia) Musze napisać notatke na teamat powstańców wielkopolskich prosze jak najszybciej mam to na jutro pierwszej pracy dam podziękowania i najlepszą odpPrzeczytaj z książki dla klasy 6 ,,Słowa z uśmiechem" fragemt ze strony 48 do 52 i napisz plan wydarzeń w podpunktach Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania..

Uzupełnij luki słowami z tabeli.

Uzupełnij tekst, używając trzech wyrazów z ramki.. Uwaga!. …przeczytaj notatke uzupelnij luki slowami z ramki Na ostateczny upadek rzeczypospolitej miała wpływ sytuajca w kraju jak i w europie.. Today is.Przeczytaj tekst i uzupełnij.. (angielski).W każdą lukę należy wpisać jeden wyraz z ramki ale w odpowiedniej formie.Jeden nie pasuje.. Zapisz je w zeszycie.Przeczytaj uważnie słowa z tabeli.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. 4 Dopasuj odpowiedzi a-e do pytań z ćwiczenia 3. a 3 25 Star Street, Kingston.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 2.1.-2.3.. Uzupełnij notatkę słowami z ramki.Uzupełnij poniższe zdania.. 2011-12-05 19:56:03 uzupełnij tekst słowami z ramki w odpowiedniej formie .. Teraz zaczynamy pracę z zeszytem ćwiczeń.Jakie słowa wpisać w luki?. Cztery słowa zostały podane dodatkowo.. Podobne pytania.. Wejdź na BBC Vox Pops Extra Activities; Przygotuj się do pisania Testu z Unitu 6 w piątek .. Zadanie 2.. Uzupełnij notatkę słowami i wyrażeniami z ramki.. Napisz zdania przeczące w czasie Past Simple.. Zadanie 1.. Znajdz w nim odpowiednie wyrazy i wpisz je do wlasciwej kolumny w tabelce Chrzaszcz zdzblo trawy z trudem niesie, mysli o szczelinie w lesie.. jedno z nich jest tutaj niepotrzebne .. KROK 3.. W ramce jest o jedno słowo za dużo.. Przeczytaj listę składników i zdania a-f..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt